Compression/Absorption - Simulation of two cycles for different applications
Övrigt konferensbidrag, 1987

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

XVII International Congress of Refrigeration - Air conditioning and energy recovery; International Institute of Refrigeration

Vol. 1987, Volume E, 785-792

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07