Vibration characteristics of bone conducted sound in vitro
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

bone

conduction

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Anders Tjellström

The Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 107 1 422-431

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06