A bone-anchored hearing aid for patients with pure sensorineural hearing impairment – a pilot study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

R. Jönsson

G. Granström

Scandinavian Audiology

Vol. 29 3 175-185

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06