Acoustic role of the buttress and posterior incudal ligament in human temporal bones
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

N. Hato

J. Welsh

R.L. Goode

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Otolaryngology Head and Neck Surgery

Vol. 124 3 274-278

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06