Acoustic role of the buttress and posterior incudal ligament in human temporal bones
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

N. Hato

J. Welsh

R.L. Goode

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Otolaryngology Head and Neck Surgery

Vol. 124 3 274-278

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06