Air versus bone conduction: An equal loudness investigation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Hearing Research

Vol. 167 1-2 1-12

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06