Factors contributing to bone conduction: The middle ear
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

N. Hato

R.L. Goode

The Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 111 947-959

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap