Factors contributing to bone conduction: The outer ear
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

T. Wild

N. Hato

R.L. Goode

The Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 113 2 902-913

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06