Factors contributing to bone conduction: The outer ear
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

T. Wild

N. Hato

R.L. Goode

The Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 113 2 902-913

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06