Three-dimensional stapes footplate motion in human temporal bones
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

N. Hato

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

R.L. Goode

Audiology and Neurootology

Vol. 8 140-152

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06