Casting Signal processing to Real-World data
Kapitel i bok, 2012

Författare

Closas Pau

Conti Andrea

Dardari Davide

Decarli Nicolo

Falletti Emanuela

Fernadez-Prades Carles

Mohammad Reza Gholami

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Najar Montse

Lagunas Eva

Pini Marco

Sottile Francesco

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press

383-415

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

ISBN

978-0-12-382084-6

Mer information

Skapat

2017-10-08