Casting Signal processing to Real-World data
Kapitel i bok, 2012

Författare

Closas Pau

Conti Andrea

Dardari Davide

Decarli Nicolo

Falletti Emanuela

Fernadez-Prades Carles

Mohammad Reza Gholami

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Najar Montse

Lagunas Eva

Pini Marco

Sottile Francesco

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques, Davide Dardari, Emanuela Falletti, and Marco Luise, editors. Oxford, Academic Press

383-415
978-0-12-382084-6 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

ISBN

978-0-12-382084-6

Mer information

Skapat

2017-10-08