Review and recent advances in bone conduction physiology
Paper i proceeding, 2000

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

R.L. Goode

3rd International Congress on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07