An implantable bone conduction hearing aid
Paper i proceeding, 2000

Författare

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Anders Tjellström

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

3rd International Congress on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids, Birmingham, United Kingdom

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07