An implantable bone conduction hearing aid
Paper i proceeding, 2000

Författare

Bo Håkansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Anders Tjellström

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

3rd International Congress on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids, Birmingham, United Kingdom

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap