Middle ear ossicle motion in human temporal bones with bone conduction stimulation
Paper i proceeding, 2001

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

N. Hato

R.L. Goode

24th MidWinter Research Meeting of Association for Research in Otolaryngology, St. Petersburg Beach, Florida

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06