Fluid volume displacement at the stapes footplate and round window due to air and bone conduction stimulation
Paper i proceeding, 2001

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

N. Hato

R.L. Goode

Acoustical Society of America, Chicago, Illinois

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06