Physiological aspects of bone conduction audiometry
Paper i proceeding, 2002

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

XXVI International Congress of Audiology, Melburne, Australia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06