The BEST – A new audiometric transducer
Paper i proceeding, 2002

Författare

Bo Håkansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

XXVI International Congress of Audiology, Melburne, Australia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap