An implantable bone conduction hearing aid
Paper i proceeding, 2002

Författare

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Anders Tjellström

XXVI International Congress of Audiology, Melburne, Australia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06