Bone Conduction Implant (BCI): A Feasibility Study for an Implanted BCI
Paper i proceeding, 2002

Författare

M. Eeg-Olofsson

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

G. Granström

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Anders Tjellström

American Academy of Otolaryngology--Head and Neck Surgery annual meeting, San Diego, California

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06