Bone Conduction Implant (BCI): A Feasibility Study for an Implanted BCI
Paper i proceeding, 2002

Författare

M. Eeg-Olofsson

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

G. Granström

Bo Håkansson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Anders Tjellström

American Academy of Otolaryngology--Head and Neck Surgery annual meeting, San Diego, California

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06