An Evaluation of Bilateral Bone-anchored Hearing Aids
Paper i proceeding, 2002

Författare

C. Priwin

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

A. Edensvärd

G. Granström

Anders Tjellström

Bo Håkansson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

American Academy of Otolaryngology--Head and Neck Surgery annual meeting, San Diego, California

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap