Binaural hörsel och riktningshörsel vid bilateral applicering av BAHA
Paper i proceeding, 2003

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

TeMA Hörsel 2003, Stockholm

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06