Physiological aspects regarding bilateral fitting of BAHAs
Paper i proceeding, 2003

Författare

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

4th International Symposium on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing, Toulouse, France

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap