Physiological aspects regarding bilateral fitting of BAHAs
Paper i proceeding, 2003

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

4th International Symposium on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing, Toulouse, France

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06