En metod för att bestämma droppstorleksfördelningar för sprayer samt mätningar för ett par tryckoljemunstycken vid olika tryck och viskositeter
Licentiatavhandling, 1971

Författare

Ingolf V. Janérus

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07