Uppkopplat gods – digitalisering del 3
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

digitalisering

transporter

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06