Digitalisering av transportbranschen – sammanfattning
Artikel i övrig tidskrift, 2011

transporter

digitalisering

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikfokus

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13