Långa och tunga lastbilar
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

high capacity transports

transport

kapacitet

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-08