Ett av dina allra bästa telefonsamtal
Artikel i övrig tidskrift, 2011

forskning

samverkan med näringsliv

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikfokus

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13