Study of working fluid mixtures and high temperature working fluids for compressor driven systems
Rapport, 1985

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Hans Schnitzer

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06