Study of working fluid mixtures and high temperature working fluids for compressor driven systems
Rapport, 1985

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Hans Schnitzer

Ämneskategorier

Kemiteknik