The electronic structure of HfF5- and WF5-
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Hongshan Chen

Pontus Andersson

Göteborgs universitet

Anton Lindahl

Göteborgs universitet

Dag Hanstorp

Göteborgs universitet

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 511 4-6 196 - 200

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Kemi

DOI

10.1016/j.cplett.2011.06.036

Mer information

Skapat

2017-10-10