Analys av miljöforskningen inom byggområdet i Sverige
Rapport, 2011

efficiency

indoor environment

culture

use of natural gravel

energy

historic buildings

noise

energy supply

waste

buildings

indoor climate

Författare

Carl-Johan Johansson

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö

Katarina Malaga

Krister Larsson

Björn Schouenborg

Eva-Lena Blomqvist

Linda Hägerhed-Engman

Carl-Gustav Bornehag

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07