Presentation of Report I-2010:01-RHP1 - Deliverable 1 - WP1: Scientific concept development
Rapport, 2011

electric motor drives

liquid-ring compressor

heat pump market

refrigerant

Rotating heat pump

PMSM

specifications

coefficient of performance

development

noise

electric motors

BLDC

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-06