System design for energy efficient pump operation in buildings
Paper i proceeding, 2011

Electricity use

efficiency

buildings

pump

fan

Författare

Caroline S Markusson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lennart Jagemar

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

eceee 2011 Summer Study

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi