Heat pump for heating and hot water - experience from and improvement of a retrofit, ground-coupled installation
Paper i proceeding, 2011

heating

storage

heat recovery

heat pump

parasitic powers

retrofit

ground-source

control

load matching

hot water

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

10th IEA Heat Pump Conference

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap