Heat pump for heating and hot water - experience from and improvement of a retrofit, ground-coupled installation
Paper i proceeding, 2011

heating

storage

heat recovery

heat pump

parasitic powers

retrofit

ground-source

control

load matching

hot water

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

10th IEA Heat Pump Conference

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06