Komfortkyla med eller utan värmepump
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

comfort cooling

ventilation

direct cooling

free cooling

cooling

heat pump

electricity

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Kyla

1100-343X (ISSN)

7 32-38

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07