Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader - Småhus
Rapport, 2011

Single family houses

Demonstration platform

nearly zero energy building

NNE

Författare

Svein Ruud

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Monica Axell

Peter Kovacs

Peter Ylmén

Fredrik Ståhl

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-87017-16-2

Mer information

Skapat

2017-10-06