Heat Transformers in Industrial Processes
Rapport, 1989

Författare

Karin Munch

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per Holmberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Erik Wallin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kemiteknik