Värmetransformatorer för uppvärmning och i industriella processer - en förstudie
Rapport, 1984

Författare

Marie Berglund

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Kjell Ljungkvist

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Martin Wimby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08