High temperature working fluids and nonazeotropic mixtures in compressor driven heat pumps
Rapport, 1984

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Kjell Ljungkvist

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Franz Moser

Hans Schnitzer

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08