SUNCLAY-anläggning i Kungsbacka - Värmeteknisk uppföljning
Rapport, 1986

Författare

Per Holmberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Kjell Schroeder

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06