Surteprojektet - Värmeteknisk utvärdering av två referenshus
Rapport, 1986

Författare

Tomas Hallén

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Bo Edberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06