Absorption-Compression heat pumps: Cycles and working fluid requirments
Rapport, 1985

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08