Frysning av lera i jordvärmelager
Rapport, 1985

Författare

Kent Adolfsson

Institutionen för geologi

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ingvar Rhen

Institutionen för geologi

Göran Sällfors

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08