Forskning och utveckling, experiment- och demonstrationsverksamhet samt utbildning inom värmepumpområdet i Sverige
Övrigt konferensbidrag, 1985

Den omfattande svenska FoU- och experimentbyggnadsverksamheten inom värmepumpsområdet under senare ar har lett till en kraftigt ökad kunskap om bade tekniska och ekonomiska aspekter på området. Den hittillsvarande statligt finansierade verksamheten har uppvisat stor bredd och inriktats mot bl a utveckling av utrustning for olika värmekällor, systemfrågor för värmepumpar i uppvärmningssystem, värmepumpar som en komponent i säsongslagersystem och tekniskt-ekonomiska utredningar och jämförelser med andra uppvärmningsalternativ. Det skulle föra för långt att här ge en översikt över tidigare verksamhet. I det följande vill jag i stället försöka ge en beskrivning av nuvarande och planerad verksamhet inom området.

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Stora Värmepumpar - Föredrag från 2:a Nordiska Värmepumpsdagarna, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 13-16 augusti 1985, NSB-Energi. Exportgruppen för värmepumpar

Vol. 1985 80-88

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08