Heat pump applications at BP Refinery - Studies of different possibilities
Rapport, 1985

Författare

Michéle Brun

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08