Datorprogram för simulering av uppvärmningssystemet: Värmepump, Lager och Värmekollektor
Rapport, 1985

Författare

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08