Fluid volume displacement at the oval and round windows with air and bone conduction stimulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

N. Hato

R.L. Goode

The Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 115 2 797-812

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06