Fluid volume displacement at the oval and round windows with air and bone conduction stimulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

N. Hato

R.L. Goode

The Journal of the Acoustical Society of America

Vol. 115 2 797-812

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06