Round window membrane motion with air conduction and bone conduction stimulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Stefan Stenfelt

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

N. Hato

R.L. Goode

Hearing Research

Vol. 198 10-24

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06