Time delay of acoustic transmission in human middle ear
Kapitel i bok, 2004

Författare

N. Hato

K. Gyo

Stefan Stenfelt

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

J. Welsh

R.L. Goode

Middle Ear Mechanics in Research and Otology

51-55

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap