Några tekniskt-ekonomiska synpunkter på lågtemperaturlagring
Övrigt konferensbidrag, 1984

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

NBS-Seminarium "Nordiskt samarbete om säsongslagring av värme" 5-6 oktober

Vol. 1983 Byggforskningsrådet R21:1984 351-362

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08