Värmepumpar - Utvärdering av FoU-projekt 3-årsperioden 1978/79 - 1980/81 - G16:1984 -
Rapport, 1984

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07