Ekonomiskt studium över säsongsmässig lagring i berg av värme för bruk i fjärrvärmenät
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1984

Författare

Gösta Rosenblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

NBS-seminarium 5-6 oktober 1983, Byggforskningsrådet

Vol. R21:1984 335-350

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07