Parameter sensitivity in a compartmental model of a non-ideally stirred tank reactor
Paper i proceeding, 2004

Sensitivity Analysis

Model Simp lification

Stirred Tank Reactor

Författare

Veronica Olesen

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

12th Nordic Process Control Workshop

29-30

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06